ĒKU TEHNSIKĀS APSEKOŠANAS PAKALPOJUMI:

  • Ēku monitorings;
  • Kopējā ēkas stāvokļa noteikšana;
  • Ieteikumi problēmu risināšanā;
  • Ēkas vizuālā apsekošana un būvju konstrukciju nolietojuma noteikšana;
  • Segto konstrukciju defektu izskaidrota informācijas sniegšana un bojājumu detalizēta izpēte par individuālu daļu stāvokli;
  • Ēkas ziņas par iepriekš veikto būvniecības atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajiem kritērijiem;
  • Problēmu noteikšana un iespēju ēkas vai būves tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumu izskaidrošana atbilstoši patiesajai situācijai;
  • Rekomendācija par ēkas vai būves mūža ilguma palielināšanas iespēju, ievērojot pareizus ekspluatācijas nosacījumus;
  • Periodiska apsekošana un slēdzienu sniegšana.

.
.
.
Veicam profesionālu ēkas tehnisko apsekošanu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanu, kas ļauj efektīvu iespēju paātrināt ēkas vai būves atjaunošanu un pārbūves darbu plānošanu.

.

Ja rodas jautājumi vai interese par kādu no

piedāvātajiem pakalpojumiem, droši sazinieties:

Telefons: +371 26184929

E-pasts: aleksandrs@marcuks.lv