Rīgas Stradiņu universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Dzirciema ielā 16, Rīgā

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

„Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja - Lauciņi pārbūve”, I. kārta

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Ēkas pārbūve par Sociālās aprūpes centru Vārkavā

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Sociālā aprūpes centra izveide Kalupē

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kalngalē

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Dzērvju un Pūces ielas, Kalngale, Carnikavas novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

 

Atpūtas taka parkā „Piejūra”, Carnikavā

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Carnikava, Carnikavas novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2018. gadā

Objekta adrese: Skolas iela 13, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Dzīvojamās mājas atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Saules iela 23, Cēsis, Cēsu novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu jaunbūve

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Sporta komplekss, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

.

Baltaču kapsētas kapličas būvniecība Kalupē

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Meliorācijas sistēmas pārbūve nekustamajā īpašumā “Skujas”

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Ēkas 1. stāva pārbūve Dienas centra izveidošanai Rēzeknē

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Dabas takas izveide gar Zvanu klintīm un Spoguļklintīm

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Cēsis, Cēsu novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

„Lifta izbūve VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ēkai “Reinberga māja”

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2017. gadā

Objekta adrese: Valkas iela 11, Strenči

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Ēkas pārbūve Skārņu ielā 11, Rīga

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Skārņu iela 11, Rīga

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Višķu sociālās aprūpes centra ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Lielās Kalēju ielas pārbūve Cēsīs

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Lielā Kalēju iela, Cēsis, Cēsu novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Daugavpils novada stadiona pārbūve Višķos

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Rīgas ielā 16C, Smiltenes novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Lifts VSIA ''Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca'' 1.nodaļas ēkā ''Annas māja''

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Lifts VSIA ''Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca'' 3./9/. Nodaļas ēkā ''Augusta māja'', Strenčos

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads

Veiktie darbi: Būvuzraudzība

Sāls noliktavas ēkas būvniecība

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2016. gadā

Objekta adrese: Dagdas iela 15, Ludza

Veiktie darbi: Būvuzraudzība