INŽENIERKONSULTĀCIJAS PAKALPOJUMI:

  • Konsultācijas projekta realizācijai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā un būvdarbu līgumu noslēgšanas organizēšanā.
  • Konsultācijas valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu publisko iepirkumu organizēšanā.
  • Konsultācijas piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu sagatavošanā un administrēšanā.
  • Konsultācijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (dokumentācijas pārbaude un konsultācijas iespējamo trūkumu novēršanai).
  • Konsultācijas un pasūtītāja pārstāvēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā strīdos par publisko iepirkumu un iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.
  • Konsultācijas iesniegumu sagatavošanā  par būvniecības termiņu pagarinājumiem.
  • Konsultācijas par fakta konstatācijas aktu sagatvošanu.
  • Konsultācijas izmaiņu aktu sagatavošanā

.
.
.
Veic profesionālu inženierkonsultāciju pakalpojumus, kas sevī ietver būvniecības pasūtītāja interešu pārstāvēšanu būvniecības posmos, sākot no būvniecības sagatavošanas posma līdz realizācijai visās būvniecības projekta attīstības stadijās un būves ekspluatācijas uzsākšanai.

.