INŽENIERKONSULTĀCIJAS PAKALPOJUMI:

  • Ēku ugunsdrošības audits un dokumentācijas sagatavošana;
  • Evukuācijas plānu izstrāde;
  • Būvniecības izmaksu aprēķināšana – tāmēšana;
  • Būvniecības izpilddokumentācijas sagatavošana;
  • Ēku tehniskā apsekošana;
  • Ēku energoauditi;
  • Ēku energosertifikācija;
  • Termogrāfiskie mērījumi;
  • Pēc Pasūtītāja nepieciešības veicam cita veida pārbaudes.

.
.
.
Veic profesionālu inženierkonsultāciju pakalpojumus, kas sevī ietver būvniecības pasūtītāja interešu pārstāvēšanu būvniecības posmos, sākot no būvniecības sagatavošanas posma līdz realizācijai visās būvniecības projekta attīstības stadijās un būves ekspluatācijas uzsākšanai.

.