PROJEKTU VADĪBAS PAKALPOJUMI:

  • Būvdarbu konkursa dokumentācijas sagatavošana;
  • Projektēšanas konkursa dokumentācijas sagatavošana;
  • Izpildāmo būvdarbu kontrole;
  • Ēkas nodošana ekspluatācijā;
  • Pasūtītāja interešu pārstāvniecība;
  • Būvdarbu kalendāra grafika, kvalitātes un izmaksu kontrole;
  • Būvdarbu izpildes termiņu un izmaksu plānošana;
  • Projekta risku izvērtēšana būvniecības procesa laikā.

.
.
.
Veicam profesionālu pilna cikla būvniecības projektu vadību, plānojot, motivējot, organizējot un veicot resursu uzraudzības darbību kopumu, ņemot vērā galvenos projekta ierobežojumus, lai panāktu projekta mērķu sasniegšanu no projekta uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

.

Ja rodas jautājumi vai interese par kādu no

piedāvātajiem pakalpojumiem, droši sazinieties:

Telefons: +371 26184929

E-pasts: aleksandrs@marcuks.lv