Būvju un ēku tehniskā stāvokļa vai deformāciju monitorings ir novērojumu un kontroles sistēma, kas tiek veikta pēc noteiktās programmas objekta tehniskā stāvokļa izmaiņu pakāpes un ātruma sekošanai, ēkās vai tām blakus veicamo būvdarbu ietekmes novērtēšanai, un, nepieciešamības gadījumā, steidzamo pasākumu pieņemšanai negatīvo faktoru vai ēkas nobrukšanas novēršanai.

Metodes:

– plaisu konstrukcijās attīstības dinamikas instrumentālie novērojumi ar uzstādīto kontrolmarku, noniju vai
automātisko devēju palīdzību;;
– vertikālo deformāciju (sēšanās vai pacelšanās) novērojumi ar ģeometriskās nivelēšanas palīdzību;
– sānsveres novērojumi ar ģeodēziskām metodēm vai specializētām ierīcēm augstas precizitātes mērījumiem;
– konstrukciju vibrāciju mērījumi.

Monitoringa veikšanai pielietojam arī inovatīvās automātiskā monitoringa sistēmas, kas ļauj attālināti tiešsaistes režīmā iegūt datus un saņemt brīdinājumus par robežvērtību pārsniegšanu.