Uzņēmums dibināts 2015. gadā un nodarbojas ar būvuzraudzību, ēku un būvju tehnisko apsekošanu, būvprojektu un būvdarbu vadību. Izsniedz tehniskās apsekošanas atzinumus, aktus, rezultātus.

Laika gaitā esam attīstījuši savas zināšanas un prasmes, lai sniegtu saviem klientiem maksimālu rezultātu katrā jautājumā un projektā. Saviem klientiem cenšam piedāvāt individuālu pieeju katram jautājumam, lai pieredze un sadarbība ar mūsu uzņēmumu būtu veiksmīga. Nepārtraukti attīstoties mēs saviem klientiem spējam piedāvāt augstu kvalitāti un veiksmīgi realizētus projektus.