Mēs piedāvājam:

 • Būvuzraudzību
 • Tehniskās pārbaudes
 • Tehnisko ekspertīzi
 • Ēku tehnisko apsekošanu
 • Ja rodas jautājumi vai interese par kādu no piedāvātajiem pakalpojumiem, droši sazinieties:
  Telefons: +371 26184929
  E-pasts: aleksandrs@marcuks.lv

  Būvniecības tehniskā apsekošana, ēkas stāvokļa novērtēšana, tehniskās pārbaudes, būvprojektu vadība, būvdarbu vadība, būvju apsekošana, ēku, būvju tehniskā stāvokļa apskate, ekspertīze, novērtēšana, monitorings, uzraudzība, konstrukciju apskate, ekspertīze, būvekspertīzes, plaisu novērošana, tehniskās apsekošanas atzinums, akts, būvuzraudzība, metāla konstrukciju pārklājuma mērīšana, betona stiprības pārbaude, apgaismojuma daudzuma noteikšana, vibrāciju mērījumi, deformāciju novērošana.